Y

Yad : yabancı

Yağı : düşman , hasım

Yağır : At ve eşeklerin omuzları arasındaki kısım. Eğerin vurması sonucu hayvanın sırtında meydana gelen yara.

Yağız : Kızılla kara arası renk, esmer

Yakaza : Uyanıklık

Yakin : Lugat manası bir şeyin kesin olarak bilmek demek olan bu kelime tasavvuf ıslahatında hüccet ve delil olmadan mücerret iman kuvvetiyle açıkça görmeyi ifade eder. Bir şeyi şek ve şüphesiz bilmek, hakikatını tasdik etmektir

Yalıncak : çalışkan

Yarlıgamak : Rahmet etmek, affetmek, bağışlamak, mağfiret etmek; acımak, esirgemek.

Yavlak : Düşman, pek çok

Yavuz : Kötü, fena.

Yazık : günah

Yazu : Ova

Yeğrek : daha iyi, üstün.

Yekta : Tek, yalnız, eşsiz, benzersiz.

bilgi@tezkiretulevliya.net