Ü

Üftade : düşmüş, düşkün, biçare, aşık.

Üns : Kalpte cemal-i hazret-i ilahiye müşahedesinin eseri, Cemalü’lü Celal. Ehlullahdan başka bütün masivadan yüz çevirmek.

Üsküf : birçeşit sarık

bilgi@tezkiretulevliya.net