U

Ubudiyyet : Kelime olarak kulluk manasını ifade eder. Tasavvuf ıslahatında ise ahidlere vefa, ilahi hududu muhafaza, mevcua rıza ve yokluğa karşı sabır yerinde kullanılır. Hakk’ın hükmüne razı olmak demektir.

Ucub : Kendini beğenmişlik

Uçmak : Cennet

Uğru : Hırsız

Uğrulamak : çalmak, hırsızlık yapmak

Umman : deniz

Umur : işler, hususlar, maddeler, şeyler

Urvetü’l- vüska : İslamiyet


Uşşak : Aşıklar

Uzlet : ayrılmak demektir. Ehl- tasavvuf indinde bu kelimenin (ayn)ı ilme, (za) sı zühd’e, (lam)ı lillah olmasına (ta)sı takvaya delalet eder ki, ilim sahibinin Allah rızası için zühd ve takvasıyla yaptığı uzletin makbul olduğunu ifade eder. Uzlet, bir ölü gibi halkla beraber yaşamaktan inziva ve halvetle yüz çevirmek demektir.

bilgi@tezkiretulevliya.net