Ş

Şad : sevinçli

Şakird : talebe, çırak

Şarib : İçen

Şem : Mum

Şemme : bir kere koklama

Şemşir : kılıç

Şerh : Açma, açıklama

Şeriat : Lugatta su alınan yer, pınar başı demektir. Istılahta şeriat, kulluğuiltizamla emir tutmak, peygamberimizin amele müteallik getirdiği ve dış aza ile işlenmesi gereken ahkam, İ’tikada aid hükümlere din denir. Dinin zahiri ve dünya işlerine aid hükümleri şeraiti meydana getirir.

Şifayab : Şifa bulma

Şive : Naz, eda

Şomluk : uğursuzluk

Şugi : İş, uğraşacak, meşgul olacak şey ; dert, gaile

Şule : alev

bilgi@tezkiretulevliya.net