S

Sadat : Seyyitler, ulular.

Sahv : Arifin gaybubet-i histen sonra tekrar hisse rücuu

Sail : Saldıran, sual eden. Dilenci, Akan.

Saim : Oruç tutan

Saki :Pir-i kamil, şeyh

Sakil :Sıkıntılı, Çirkin, ağır

Salah : Dine olan bağlılık. Rahatlık, barış. İyilik

Salik : Tarikatlardan birine müntesib olan kimse. Seyr ve sülükte bulunan mürid.

Samt : Afat-ı lisandan; lisanın yapacağı kusurlardan korunmak niyetiyle susmak. Buna samt-ı lisani denir kiavama mahsustur. Diğeri samt-ı kalbidir ki havassa mahsustur. Bu da havatır-ı kalbiyeyi terk manasındadır.

Sani : Yapan. Yaradan, sanat eseri olarak meydana getiren. Allah.

Sarf : fiil çekimi.

Sari : bulaşıcı

Savm : Oruç

Savma : ibadet yeri, tekke

Saye : Gölge

Sayeban : Gölgelik, büyük çadır.

Sebak : Ders

Seha, sehavet : Cömertlik, el açıklığı

Sekinet : Gönül rahatlığı, sakinlik dinlenme.

Sekr : Dini his ve heyecan içinde kendinden geçmek, mest olmak, sarhoş olmak. Fena ve vucud arasında hayret. Sekr, vecd sahiplerine has bir keyfiyettir.

Sema : Tarikat mensuplarının cezbe haliyle ayakta zikretmeleri, mukabele

Seng-i hara : mermer, pek sert taş.

Sengin : taştan yapılmış

Ser : baş

Sergerdan : avare, şaşkın

Sertakadem : Baştan ayağa, baştan başa

Serv-i naz : Uzun boylu sevgili

Seyr : Tarikatta, tarikat kurucusunun koyduğu usul dairesinde maneviyatın yükseltilmesi.

Seyr-i sülük : Tariakatte takip olunan usul. Dört mertebesi vardır : Seyr*i illallah, seyri fillah, seyr-i maallah, seyr-i anillah.

Seza : Münasib, uygun, yaraşır.

Sınamak : denemek

Sınık : kırık

Sidret-ul münteha : Yedinci kat gökte olduğu söylenen Sidre ağacı

Sim : gümüş

Siva : Başka, gayrı

Su-i zan : fena, kötü sanış

Sugra : daha küçük

Süci : Şarap

Sühreverdiye : Abdülkadir’s Sühreverdi (vefatı 563 / 1168) ve Ömer’s Sühreverdi (vefatı : 632/1234) tarafından kurulan ve kadiriyyenin bir kolu olan tarikat.

Sülük : Tarikata girmek. Allah Tealanın tecellisi için kalb evini yabancı şeylerden temizlemek, Cehilden ilme, fena huyları iyi huylara, kendi vücudundan Hakk'ın vücuduna hareket.

Sülüs : üçte bir

Suver : Sureler.

 

 

 

bilgi@tezkiretulevliya.net