R

Rabıta: Devişin şeyhine suret-i mahsusada teveccühü. Şeyhin suret ve şeklini zihinde tahayyül ve tasavvurla kalbe feyz gelmesi.

Rafizi : Hz Ebubekir ile Hz . ömer’in halifeliğini kabul etmeyen.

Rafi : Kaldıran, yükselten. Allah’ın adlarındandır.

Rayet : Sancak, bayrak.;

Reca : Allah’tan ümitvar olmak, itaate rağbet etmektir.

Refika : Kadın, eş. Kadın arkadaş.

Remz : İşaret

Renc : illetli

Rengin : renkli

Re’s : Baş. Başkan.

Reviş : Gidiş, yürüyüş. Tarz, üslup. Tutum, yol.

Rıfk : Yumuşaklık, yavaşlık, tatlılık.

Rıza : Kadere ve kaderin tecellilerine razı olma, kainatta ceryan eden hadiseleri gönül hoşluğu ile karşılamak. Sızlanıp şikayet etmemek. Hakk’ın rızasına ulaşmak.

Ribahor : Faizci, faiz yiyen.

Rical : erkekler, belli mevki sahibi kimseler.

Rida : üst kaftan.

Riyazet : Nefsi arzu ettiği şeylerden mahrum ederek terbiye etmek, kullukla gemlemek ve ahlakı güzelleştirmek.

Rub’: Dörttebir, çeyrek.

Rubab : saz

Ruşen : aydın, parlak.

Ruy : Gün, gündüz.

Rücu eylemek : geri dönmek

Rüsum : Uusl, merasim.

Rü’yet : Görme, bakma, görülme

bilgi@tezkiretulevliya.net