P

Pala : Enli, yassı ağızlı ve kısa bir çeşit kılıç. Yedek at.

Palaz : Kaz, ördek, güvercin gibi hayvanların civcivlikten çıkmış yavrusu.

Pare : parça

Pay : ayak


Pervane : Geceleri ışığın kenarında dönen küçük kelebek. Fırıldak, çark. Haberci, kılavuz.

Perverdigar : Besleyici, terbiye edici, rızıklandırıcı : Allah.

Pes : ard, arka, geri.

Pir : tarikat kurucusu.

Piş kadem : Tekkelerde ayini idare eden nakib.

Pişe : Sanat, meslek. İş. Tabiat, huy, adet, alışkanlık.

Pişrev : Önden giden.

Piyale : Kadeh.

Pur: oğul.

bilgi@tezkiretulevliya.net