L

La cerem : Şüphesiz.

La tahzen : (sen) üzülme.

Lafz : söz.

Lahza : an

Leb : dudak

Letaif : Nurani ve manevi duygular.

Letaif-i aşere : İnsanda mevcut olan on latife. Alem-i emre ait (kalb, ruh, sır, hafi, ahva) ve alem-i halka mensup da beş latife (su, toprak, hava, ateş ve nefs) dir.Levm : Zemmetme, çekiştirme; paylama , başakakma

Lihye : sakal

Lika : Görme, rast gelip kavuşma. Yüz, çehre.

bilgi@tezkiretulevliya.net