K

Kabz u bast : Havf ve recadan sakınan salikte hasıl olan iki hali anlatırki biri arifin emin olduğu şeyden korkması, diğeri de korktuğu şeyden ferahlaması, emin olmasıdır.

Kaçan : ne zaman

Kadem : Ayak, adım. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçü.

Kadiriyye : Abdulkadir Geylani (vefatı : 561 / 1166 ) tarafından Cüneydiyye’nin bir kolu olarak kurulmuş olan tarikat.

Kam : Meram, arzu, emel, istek. Lezzet, zevk.

Kamilen : Tamamen.

Kande:  Nerde, nerede.

Kanden : nerden, nereden

 

Kavl : Lakırdı, söz

Kaylüle : Öğle uykusu.

Kazib : yalancı

Kef : köpük.

Kemter : Kötü.

Kesafet : Sıklık, yoğunluk.

Kesr-i nefs : Nefsi kırma

Kıyl ü kal : Dedikodu

Kibriya : Büyüklük, ululuk.

Kilk : Kalem

Kotarmak : yemeği bir kaptan diğer kaba aktarmak.Kurb : yakın olma, yakınlık, yakın bulunma.

Kursa : çörek

Kuşe-i daman : Eteğin köşesi.

Kutb : Manevi derecelerin en yüksek derecesi.

Kuyudat : Resmi muameleler ve haberleşmeler defteri

Kübreviyye : Necmuddin Kübra (vefatı : 618 /1221) tarafından Cüneydiye’den mülhemle kurulmuş tarikat.

Kübra : Daha büyük olan.

Küdürat : Kederler, kasafetler, gamlar, tasalar, kaygılar.

Külli : Umumi, bütün, çok.

Kümmel : Kamiller, olgunlar.

bilgi@tezkiretulevliya.net