D

Dalalet : Doğru yoldan sapma, batıla yönelme.

Dana : alim.

Danik : Bir dirhemin dörtte biri.

Danişmend : Bilgili.

Darb : Vurma.

Dem : Vakit, zaman, soluk. Şeyhin ölü kalbe hayat veren nefesi.

Dergah : Şeyhlerle dervişlerin ikametgahı olan tekkeler.

Derk : Anlama, kavrama.

Derviş : Tarikat mensubu, kapı eşiği. Mürid.

Destur : İzin, müsaade, ruhsat.

Didar : Yüz, çehre. Cenab-ı Hakk’ın cemalini seyretme.

Diriğ : Eyvah, ah, aman, yazık.

Divan : Büyük meclis. Bir şairin, şiirlerini kafiyelerine göre alfabe sırasıyla içine alan mecmua.

Dur : Uzak.

Dürr-hale : İncinin etrafında görülen parlak daire.

Dürr-i semin : Kıymetli inci.

bilgi@tezkiretulevliya.net