C

Çalab: Tanrı, Mabud, Mevla, Huda.

Çerağ : Mum, kandil.

Çeşm : Göz. A’yan dışında Hakk’ı müşahede

Çile : Zevk ve safadan el çekerek, bir yerde 40 günlük ibadet. Dünyevi meşgaleleri asgariye indirme.


Çulha : Dokumacı, el tezgahında kumaş dokuyan.

Çün : Çünkü.

bilgi@tezkiretulevliya.net