C

Cam: Sırça, cam, bardak, kadeh, şişe ve toprak cinsinden şarap kadehi. Muhabbet ve aşk veren şey ve sebep. Hak aşığının kalbi.

Car (çar) : Çarşaf, kadınların başlarına örttükleri örtü.

Cebin : alın.

Cehd : Çalışma, çabalama.

Celbetmek : Çekmek, çağırmak.

Ceşdiyye : Muinuddin Muhammed Acmiri (vefatı: 633 / 1236) tarafından Hindistan’da kurulan bir tarikattır.

Cevher : Kendi kendine bir varlığı olup, gerçekleşmesi için başka nesneye ihtiyacı olmayan, Rahmani nefs.

Cezbe : Kulun beşeri vasıflarından koparak ilahi sıfatları kazanması ve ilahi vahdeti seyretmesi. Allah’ın kulunu kendine çekmesi.

Cilve : İlahi tecelliler ile halvetten çıkış hali.

Cür’a : Yudum, içim.       Kıdem ve hades arasındaki tefrikayı gideren şey.

Cüd : Hiç karşılık beklemeden vermek.

Cühud : Yahudi.

bilgi@tezkiretulevliya.net