Ferid üd din Muhammed bin İbrahim ül attar (kuddise sırruhu)

'Tezkiret-ül evliya', 'Esrarname' isimli meşhur eserlerin sahibidir. Başlangıçta sahibi olduğu attar dükkanında alış-veriş ile uğraşırken karşısına bir derviş çıktı. "Bana Allah için bir şey ver" dedi. O aldırmadı. Derviş sordu:
"Söyle ne olmak istersin?"
"Senin gibi" dedi.
"Sen benim gibi olabilir misin?" dedi.
"Elbette" dedi. Dervişin elinde tahtadan bir çanak vardı, onu başının altına koyup yere uzandı. Ve:
"Allah" dedi can verdi.

Feriduddini Attar bundan sonra ne dükkan ne ticaret hepsini terk edip Cenab-ı Allah'a çıkan yolu aramaya koyuldu. Mevlana Celaleddin Rumi kendisine ihtiyarlığı zamanında rastgelmiş ve aralarında uzun sohbetler cereyan etmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi Attar'dan hediye olarak aldığı Esrarname yi daima yanında bulundurur ve inceliklerini her zaman bildirirmiş. 513. Sene-i Hicriyesinde Nişabur'da doğmuş, 29 sene Nişabur'da ve 85 yılını da Şadibah şehrinde oturmuştur. Ahir ömründe Uzleti ihtiyar etmiş 124 yaşında iken Cengiz fitnesi zuhurunda gaddar bir Moğol askerine esir düşünce bin altın ile kaydı esaretten kurtarmağa müşteri bulmuş ise de "Ben bundan ziyade baha değer bir Pir-i Muteberim, sakın satma " demiş, o sırada ahar bir şahıs da:
"Bu pir i bir torba samana satar mısın?" demiş "İşte bahamı buldum hemen sat" deyince ol Moğol gazabnak olup elindeki şimşir ile onu şehid eylemiştir.

Te'lifatı: Mesneviyattan başka 40 bin beyti müştemil divan şiiri olup ezcümle 12 bin rubai söylemiş. Tezkiret-ul evliya ve Esrarnameden başka Musibetname, Cevahirname, İlahiname, Vasiyetname, Muhtarname, Mantikuttayr, bülbülname, Gül ve Hürmüz, Şuturname ve daha başka yazılmış eserleri de mevcuttur. Kuddise sırruhu.

bilgi@tezkiretulevliya.net