Hazreti Şeyh Ebu Hazimi Medeni (Kuddise sırruhu)

Ol muhlis, mütteki, mücahede ve mücahede içinde bi mısil idi. Şeyhlerin peşrevi idi. Cümle gönüllerin makbulü idi. Cümle müşkillerin kilididir. Anın sözleri çoktur amma biz iktisar eyledik. Ol tabibin ulusudur.
Ashabdan Enes bin Malik ve Ebu Hüreyre ve Hüşşam bin Abdülmelik radiyallahu anhümle sohbet eder dururdu.

Nakildir:
Ebu Hazim'den sordular:
"Biz ne ile necat buluruz? Eyitti:
"Helalinden akça kazan ve helal yere harca. Bu dünyadan sakının ki Firavun, Nemrut ve Seddad'ın artığıdır. Bu dünyada hiç şad olacak nesne yoktur. Bu dünya kervan sarayına benzer, akşam olacak kervan konar, ertesi sabah olacak göçer gider.

Hazım'ın sözleri: Benim katımda akil oldur ki eline dünyalık girerse sevinmeye, elinden çıkarsa yerinmeye, akil yine odur ki iki nesnede gam çekmez: Evvel ol nesnedir ki ol ana gelecektir, gelir istemeğe hacet yoktur. İkinci ol nesnedir ki gelecek değildir, olsun diye yüzbin cehd etse de ol nara gelmez.

Bir kişi ana sordu:
"Senin malın nedir?"
"Benim malım Hak rızasıdır ve halktan biniyaz olmaktır.
Birgün Ebu Hazim kasab önünden geçerdi. Kasabın semiz eti vardı.
"Al "dedi. Hazım:
"Akçam yoktur" dedi. Kasab:
"Şimdi al, parayı sonra ver sabrederim" dedi.
"Benim nefsime sabr etmekliğim, senin bana sabr etmekliğinden daha yekrektir" dedi.

Bir kişi hacca gitmek istedi. Fakat yaşlı bir anası vardı, anı bırakıp gidemiyordu.
"Ebu Hazım'a varayım, ne derse anı tutayım" dedi. Ebu Hazım'a geldi uyur buldu. Uyanıncaya kadar sabretti. Ebu Hazım uyandı: "İşbu saat Peygamberimiz Sallalahu Teala aleyhi vessellemi gördüm. Selam kıldı. Ve ana hakkını sana saklamak daha yekrektir, hacca varmaktan" dedi. İmdi oğlu var anın rızasını iste ki, Allah rızası andadır dedi. Rahmetullahi aleyh.

bilgi@tezkiretulevliya.net