Hazreti Şeyh Ebu Muhammed-i Ceriri (Kuddise Sırruhu)

Hz Şeyh Ebu Muhammed-i Ceriri Kaddessallahu sırrahu hakkında, Cüneyd: Zamanımız müridlerinin velisi odur" derdi. Cüneyd Hazretleri dünyadan gidecek, Cerir Hazretlerini yerine nasb eyledi. Hanegahı içinde oturup dervişlere kulluk ederdi. Ömrü içinde halvette bile ayağını uzatmadı. "Hüsnü edeb Hz. Hak huzurunda yeğdir" derdi.

Bir yıl kabede kaldı. Hergiz söz söylemedi. Arkasını yere koyup yatmadı. Ebu Bekr-i Kettani:
"Niçin böyle yaparsın? " diye sordu.
"Batın sıdkı bana el verdi, zahir de ona muvafakat eyledi" dedi.

Ceriri Hazretleri der:
"Birgün ikindi namazından sonra bir yiğit hanegah kapısından girdi. Yalınayak saçı, saçı dağılmış, benzi sararmış ve teni zaif idi. Abdest aldı, iki rekat namaz kıldı. Başını yakasına çekti. O gece yaranları yemeğe davet etmişlerdi.
O dervişe dedim: "Bizimle muvafakat edip gider misin?"
"Benim gönlüm biraz aside (helva veya pelta) diler. Onu bana getiriver de sen kande gerekse git dedi. Ben yarenlere gittim, dervişin dileğini unuttum. Avdette eve girdim, uyudum. Düşümde gördüm ki: Hazreti Muhammed Mustafa, İbrahim Halil, Musa, İsa ve yirmidört bin peygamber salavatullahi ve selamühü aleyhim ecmain geliyorlar. İleri yürüdüm. Resulullaha selam verim. Yüzünü benden çevirdi. "Ya Resulullah ben ne suç işledim ki  mubarek yüzünü benden döndürürsün." Dedim.
"Bir derviş senden biraz aside istedi sen onun dileğini yerine getirmedin bahillik eyledin buyurdu. Uykudan uyandım. Seğirttim. Derviş hanegah kapısından çıkıp gider. Ben:
"Ya derviş ! Biraz sabret. Arzunu sana getireyim" dedim.
"Sana Ahir zaman peygamberiyle beraber yüz yirmidört  bin peygamberi şefaatçi getirdim de arzumu bana versin veya vermeyesin" dedi. Ben seğirttim erişeyim deyü, bulamadım. Kuş olmuş uçmuş.

Ceriri bir gün vaaz ederdi. Bir derviş geldi:
"Gönlümü yavu kıldım (kaybettim). Hazretinden dua kılarım ki Allah gönlümü gine vere dedi.
Ceriri:
"Ben de ol derde giriftarım." dedi.
Derdi ki:
"Her kim kulağını nefs kelamlarını dinlemeğe tuta, şehvet zindanı içinde hasta ola. Radiyallahu anha.

bilgi@tezkiretulevliya.net