Hazreti Şeyh Ahmed-i Mesruk (Kuddise Sırruhu)

Hz Şeyh Ahmed-i Mesruk kaddesallahu sırrahul aziz, Bağdad'lıydı. Kutuplardandı. Sordular ki:
"Kutb kimdir?" kendini izhar eylemedi:
"Cüneyd kutb-ı vakittir" derdi.
Ahmed-i Mesruk dahi, Cüneyd gibi bir erdi.

Nakildir: Ahmed-i Mesruk der ki: "Birgün benim katıma bir ihtiyar geldi. Gökçek sözler söyledi. Ve dedi ki:
"Her ne türlü nesne ki sizin hatırınıza gelir, ben onu söyleyeyim."
Benim hatırıma geldi ki bu cuhuddur.
"Ya pir! Sen dedin ki sizin hatırınıza her ne gele ben onu yerine getiririm, imdi benim gönlüme geldi ki sen cuhudsun. Gel şimdi iman getir" dedim. O bu sözü işitti. Kelimei şehadet getirdi ve iman etti.

Ahmed-i Mesruk' un sözleri:
Herkim Allah'dan gayri nesne ile şad ola, tez onun şadlığı kaygıya mübeddel ola.
Batıl işlere bakmak, gönülden Hak marifetini giderir. Marifet ağacını Fikret suyu ile sulamak, gaflet ağacını da bidarlık suyu (uyanıklık suyu) ile sulamak, tevbe ağacını da pişmanlık suyu ile sulamak gerekdir ki ta kurtula, yemişi bite ve uçmağa gide.
Zahid oldur ki hacetini Allah'dan istemeye.

bilgi@tezkiretulevliya.net