Hazreti Şeyh Ebu Muhammedinil Murtaiş (Kuddise Sırruhu)

Hz Şeyh Muhammedinil Murtaiş kaddesallahu sırrahul aziz, meşayıhın ulularından idi. Bağdat şehrinde vefat etti. Ebu Hafs Haddad hazretlerini görmüştü. Ebu Osman Hayri, Cüneyd Bağdadi Hazretleriyle sohbet ederdi.

Nakildir ki, bir derviş Bağdad şehrinde bir gün gönülden 'Murtaiş bana onbeş akça verse, bir nalın alsam da yoldaşlarımdan kalmasam' diye geçirdi. Bir saat sonra bir kişi kapıyı açtı. Meğer Murtaiş idi imiş. Onbeş akça verdi.
Muratiş'e dediler ki :"Filan kişi havada uçar", Dedi ki: "Hevayı nefse muhalefet, havada uçmaktan yekrektir".

Birgün Murtaiş, Bağdad mahallelerinde geçerken çok susadı. Bir saray kapısından su diledi. Bir kız su verdi. Murtaiş nagah onun cemaline baktı. Biihtiyar aşık oldu. Kapıdan gitmedi. Bir bay hoca saraydan çıktı. Murtaiş dedi ki: "Ey hoca bir bardak su isteyip belaya uğradım. Senin evinden bir içim su verdiler, gönlümü aldılar."
"O benim kızımdır sana verdim" dedi. Murtaiş'in hırkasını çıkarıp kıymetli libas giydirdiler. Gece halvete girdi. Evvela namazla meşgul oldu. Hafiften avaz işitti ki:
"Ya Murtaiş ! Sen salahiyet donunu zahirden çıkardın, biz de aşinalık donunu batınından çıkarırız" dedi. Murtaiş işitince feryad eyledi. Taşra çıktı. Kapıya geldiler.
"Ne haldir?" diye sordular:
"Zinhar benim hırkamı bana getirin yoksa helak oldum " dedi. Geri verdiler. Güveylik donunu çıkardı, hırkayı giydi ve kıza talak verip çıktı, gitti.

Sordular: "Kulu Allah'a hangi nesne dost eyler?"
"Allah Taala'nın düşman tuttuğu nesneleri düşman tutarsa ki onlar da dünya, nefs ve şeytandır."
Ölüm vaktında dedi ki: "Beni sanmayın ki kimseden yekrek olam." Tevazu ve meskenetle can-i pakini Hak'ka ısmarladı.

bilgi@tezkiretulevliya.net