Hazreti Şeyh Hayr Nessac (Kuddise Sırruhu)

Şeyh-i vakti Hz. Hayr-ı Nessac kaddesallhu ruhahul aziz, Bağdad meşayıhının ekserisinin üstadı idi. Tevbe edip Müslüman olmak için gün olmazdı ki, onun saadetli meclisine bir kimse gelmesin. Şeyh Şibli ve İbrahim-i Havvas onun meclisi şerifinde tevbe eyleyip dururdu. Hz Cüneyd'in has yarenlerinden idi. Cüneyd ona derdi ki:
"Hak Teala sana adına göre denli hayrı verdi."

Birgün bir zalim yanına uğradı.
"sen buna benzersin ki: kulsun işinden kaçarsın."
Hayr: " Gerçek dersin" dedi, ben kulum. Zalim:
"Ben seni tutayım, sahibine götürüp teslim edeyim". Hayr eyder:
"Benim de arzum oldur ki, bir kişi beni tuta ıssıma (sahibime) ısmarlaya" .
Zalim: "Sen benim kulumsun" dedi. Aldı evine götürdü. İş buyurdu. Onun işini işledi. Ona çulhalık öğretti. Çağırdığı vakit Hayr ona: "Lebbeyk ne buyurursun?" O er onun itikadına ve taatına baktı, pişman oldu. "Bu Allah'ın velisi imiş. Hakiki kulum olsaydı böyle etmezdi" dedi. Hakkını helal ettirdi."Var işine meşgul ol." Hayr kalkıp Kabe'ye vardı. Hac şartlarını yerine getirdi.

Hazreti Hayr çulhalık ederdi. Hazreti Hayr derdi ki:
Birgün bir derviş geldi. Benzi sararmış, kayguya batmış idi." Sana ne oldu?" Derviş:
"Şimdiye değin bekar idim ki halim iyiydi. Şimdi ben muhannes (erkeğe yakışmayan; tenezzül gibi) den beter oldum. Bir altın kadar zekat akçası kabul ettim, mücahedeyi bırakıp rahatı kabul ettim." Dedi.

Hayr Nessac yüzyirmi yıl yaşadı. Vefat vakti akşam namazı vaktiydi. Hz Azrail as. ona erişti. Hazreti Hayr mübarek başını yastıktan kaldırdı ve çağırdı.:
"Ya Azrail Allah'ın buyruğunu yerine getir veya beni koy Allah'ın buyruğunu yerine getireyim " dedi. "Nitekim Hak Teala sana Hayr'ın canını al" buyurdu. Bana da "Namaz vakti gelince namazını kıl" buyurdu. Azrail ona mühlet verdi. Abdest aldı, namaz kıldı. Sonra pak canını Hakka ısmarladı.
Bir ulu, onu düşünde gördü, sordu:
"Allah sana ne eyledi?"
"Allah ile benim arama girme" Ve ilave etti:
"Bana sorun kim dünya nahsliğinden ve halk arasından nasıl kurtuldun?"

bilgi@tezkiretulevliya.net