Hazreti Şeyh Ebulhasan Poşneki (Kuddise Sırruhu)

Hz şeyh Ebülhasan Poşneki kaddesallahü sırrahul aziz, Horasan Poşneki cömertlerinden idi. Ebu Osman, ibni Ata Hz. lerini görmüştü.

Nakildir : Şeyh abdest aldığı yerde gönlünden geçti ki gömleğini bir dervişe vere. Hadimini çağırttı.
"Tez gel, bu gömleği çıkart, filan dervişe ver." Hadim:
"Ya şeyh ! sabret kim buradan gidesin, orada çıkarasın."
"Korktum ki şeytan gele benim yolumu vura. Bu fikri benim gönlümden çıkara.. Nitekim peygamberimiz Hayır işi ileri tutunuz buyurur" diye cevap verdi.

Sordular: "İhlas nedir?"
"İhlas oldur ki, şeytan onu bilmeye ve hiç nesne onu görmeye ve gördüğünü istemeye."
Her kim kendini hor tutarsa, Hak Teala Hazretleri onu aziz eyleye. Herkim kendisini aziz tutarsa Hak Teala onu hor eyleye.
Bir kişi ondan dua diledi:
"Hak Teala seni şirkten emin eylesin" dedi. Vakta kim vefat eyledi, bir derviş daima onun türbesine varır, dünyalık dilerdi. Bir gece Ebül Hasanı düşünde gördü:
"Ya derviş, artık benim üzerime gelip o dileği benden dileme, var git hocalardan dile" dedi.

bilgi@tezkiretulevliya.net