Hazreti Şeyh İshak Nehricuri (Kuddise Sırruhu)

Hz Ebu Yakup İshak Nehricuri kaddesallahu sırrahul aziz, evliya taifesinin ulularından idi. Sözlerini cemil meşayıh beğenirdi. "Pirler de ondan nurani pir olmaz derlerdi." Hazreti Mekki'yi ve Cüneyd'i görmüş olup, Mekke'de mücavir idi. Kabetullah'da vefat eyledi.

İshak Hazretleri bir saat ibadet ve taatten hali olmazdı. Herkim onu görürse, namaz haricinde görmezdi. Daima münacat ve ağlamak içinde idi. Birgün namazdan fariğ olmuştu. Bir kişi ona :
"Gönlüm katı oldu. Hiç yaptığım taatin zevkini bulamıyorum. Falan şahsa müracat ettim? Oruç tut dedi tuttum. Zail olmadı. Bu kere size geldim. "Ne buyurursunuz?" dedi. Hz Şeyh Nehricuri :
Vardığın, sana taksirlik etmiş. Ol vakit kim, cemi halayık yatalar, uyuyalar, sen kalk abdest al. İki rekat namaz kıl ve her rekatte Fatiha ve bakara suresinin 74. Ayetini oku, sonra "Hüdavenda! kendi işimde mütehassir oldum, benim elimi tut. Senden gayri elimi tutucu bulamadım" diye niyaz eyle dedi.
O kişi Ebu İshak'ın buyruğunu işledi. Hak Teala taat kapısını açtı. Gönül katılığı zail oldu. Gönlünün içi nur ile doldu.

Şeyh İshak Nehricuri'nin sözleri:
"Dünya dipsiz denizdir. Onun kenarı ahrettir. Er odur ki bu denizi takva gemisiyle geçe.
Herkim tokluğu taam iledir, daima açtır.
Herkimin baylığı malla ola, daima yoksuldur.
Her kimin zenginliği kanaatle ola daima yardımı Haktan isteye daima mahzuldur.
Allah hasları üç yerde sevinirler : Halktan ırak olmakla. Allaha yakın olmakla, taate kavil olmakla.
Arifin bir nesneye özü göyünür mü? Haktan bir nefes ayrı olduğuna göyünür.
Tevekkül ehli oldur ki, Halil İbrahim gibi ola. Zira Hazreti Cebrail ona:
"Hacetin varmıdır?" dedi.
"Senden hacetim yoktur?" dedi.
Tevekkül ehlinin vakitleri vardır. Eğer o vakit içinde oda koyarlarsa yanmaz, kılıç ile vurularsa rahmetli olmaz.

bilgi@tezkiretulevliya.net