Hazreti Şeyh İbrahim bin Davud-ı Rakka (Kuddise Sırruhu)

Şeyh İbrahim bin Davud-ı Rakka, kaddesallahu ruhahul aziz, meşayıh ulemasından idi. Hz Cüneyd ve İbni Cella yaranlarından çok yaşamış bir pir'i nurani olup, Şam toprağından idi.

Nakildir bir derviş, bir dere içinde giderdi. Nagah bir aslan ona hamle eyledi. Yakın geldi ki yırta. O derviş şeyh İbrahim Rakka Hz. tinin mübarek hırkasından bir parça kendi donuna dikmiş idi. Arslan o hırka parçasını görünce durdu. Ol hırka parçasını yaladı, yüzünü sürdü ve kuyruğunu buladı.

Hz İbrahim Rakka'nın sözleri:
"Allah Teala Hazretlerinin kudretleri aşikaredir. Ademilerin de gözleri açıktır. İlla gaflet görmeğe komaz."
Hak dostlarının nişanı resul-i kerimine mütabeat eylemek, taatını ihtiyar eylemektir.
Ademilerin zayıf tarafı odur ki, şehvet onun üzerine kavi ola, nefsin elinde aciz kala, pes ana "nefis eşeği" diyeler. Ademilerin kıvrağı oldur ki nefis üzerine galip gele, nefsini öldürse pes o kişi feriştehten yekrektir.
Bu dünya şeddad, Nemrud ve Firavn artığıdır. Anların artığı necistir.
"Sen dünyada iki nesne edebilirsen ne ala, evvel: Dervişler sohbeti,  ikincisi : Veliler hürmetidir.

bilgi@tezkiretulevliya.net