Hazreti Şeyh Ebu Muharrem Ruyem (Kuddise Sırruhu)

İmam-ı ahdi şeyh Ebu Muhammed Ruyem Kaddesallahu ruhahul aziz, meşayıhın ulularındandı. Cüneyd'in sevgili yari olup, fıkıh, tefsir ve kur'an içinde yegane idi. Çok kitaplar tasnif eylemişti.

Nakildir: Hazreti Ruyem söyler : "Birgün Bağdad içinde yürüdüm. Gayet susadım. Bir saray kapısına geldim. Su diledim ki içeyim. Bir oğlancık bana su verdi.. Aldım, içtim. Ol oğlancığı sofu gördüm. Bana:
"Gündüzün su içme" dedi. Bu oğlanın sözü benim yüreğime bir ok gibi dokundu. Ben söyledenin kim olduğunu bildim. Ondan sonra hak Teala'dan Tevfik diledim ve ölünceye kadar gündüz taam yemedim ve su içmedim.

"Tevhid nedir?" diye sordular:
"Varlık eserini terk etmek, tecridi ileri tutmaktır."
Tasavvuf Hak'ka muti ve munkad olma, ne tarafa çekerlerse o tarafa yedilmektir.
İhlas; kıldığı namazın ve gayri taatların iki cihan içinde de ivazını istememektir.

Ruyem Hz.leri can-i paki çıkarken gülerdi. Canını teslim eyledi. Şöyle güler gibi yatırdı. Tabib onu diri sandı. Elini nefesine tuttu. Ol hazret Hakka ulaşmış idi.

bilgi@tezkiretulevliya.net