Hazreti Şeyh Mansur bin Ammar (kuddise sırruhu)

Şeyh Mansur bin Ammar Kaddesallahuül aziz meşayihin hukemasından ve bu taifenin Sadat ve ulemasından idi. Horasan ve Irak'ta meşhur idi. Tevbesinin sebebi:
Birgün yolda giderken bir pare kağıt üzerinde Besmele-i şerifi yazılı gördü. Dört yana bakıp bir yere koyamadı. O Allah adını yuttu. O gece düşünde gördü ki Cenab-ı Hak :"Sen bizim adımıza hürmet eyleyip aziz tuttun. Biz de seni dünya ve ahrette aziz tutar ve ilim ve hikmet kapılarını açarız." Buyurdu. Bir müddet riyazet çekti. Ondan sonra vaaz ile meşgul oldu.

Birgün bir hoca meclis kurmuş fısk-u fesadla meşgul idi. Bir kulunun eline dört akçe verdi:
"Pazardan çerez getir. O kul pazara giderken Mansur-ı Ammar'ın meclisine uğradı. Mansur vaaz ederdi. Onun meclisini daha yekrek gördü. Mansur eyitti:
"Her kim dört akçe verirse biz de ona dört dua kılarız ki dört dileği hakkında makbul olur. Kul dört akçayı ona verdi.
"Ya şeyh, o duaları benim için kılıver."
"Evvel: Allah seni kölelikten azat, ikinci efendine tevbe nasib kılsın, üçüncü, bu dört akçanın ivazını verdin, dördüncü: sana ve bana ve bu meclis ehline, Hak Teala rahmet ve mağfiret eylesin" diye dua kıldı. Kul geri dönüp efendisinin yanına geldi. Ahvali anlattı. Hocası:
"Allah Teala şahit olsun seni azat ettim ve ben de tevbe eyledim. Sana dört akçe yerine dörtyüz akçe verdim. Sonraki benim elimde değil Hak Tealanın yed-i kudretindedir." O gece hoş bir düş gördü ki: Hak Teala " Sen kulluğunla elinden geleni işledin, ben padişahlığımla elimden geleni niçin işlemeyeyim, seni, kulunu, Mansur'u ve o mecliste hazır olan cemaati yarlıgadım ve rahmet eyledim." Buyurdu.

Hazreti Mansur Hicaz'a giderken bir yerde vefat eyledi. Şeyh Ebul Hasan onu düşünde gördü ve sordu:
"Hak Teala sana ne kıldı?"
"Hak Hazretine vardım. 'Mansur- Ammar sen misin ki halkı zühd ve Taate davet ederdin?'
"Beli ben kulunum, İlahi ! senin zikrini etmediğim ve resulüne salavat getirmediğim bir meclis kalmadı." Hak Teala:
"Gerçeksin" diyerek bir feriştehe buyurdu ki: 'Nurdan bir kürsü koyun, dünyada ademoğullarına benim senamı ederdi, feriştehler arasında da bana sena eylesin.'

bilgi@tezkiretulevliya.net