Hazreti Muhammed bin Semmak (Kuddise sırruhu)

Hz. Muhammed bin Semmak kaddesallahu sırrahul aziz, imam ve vaizul müslimin idi. Maruf Kerhi'nin keşfi onun sözlerinden oldu. Harun Reşid ona gayet mutekid olup, azim hürmet ederdi. Ahmet Hevvari Hz. leri nakleder:
- Birgün İbni Semmak hasta oldu. Bir yahudi tabibe Semmak'ın vaziyetini sual için giderken, yolda gayet güzel yüzlü bir zata tesadüf ettik. Nereye gittiğimizi sordu:
- Sübhanallah! Allah dostuna Allah düşmanından istifade dilerseniz reva mıdır? Geri dönün!... İbni Semmak'a varın deyin ki elini ağrıyan yerine koysun. Ve şu ayeti okusun:"Biz o kuran'ı hak olarak indirdik ve o hak ile indi; seni de yalnızca bir müjde verici ve uyarıp-korkutucu olarak gönderdik."(surei isra, 105.ayet). Sonra geri döndüler. Bu ayeti okudu şifa buldu ve dedi ki:
- Ol Hızır Aleyhisselam idi.

Bir kişi Hz. Semmak'a niçin evlenmezsin? dedi. Cevap verdi ki:
- Benim içimdeki şeytan bana yetmez mi ki bir daha alayım da iki şeytan ile ben nice dirlik edeyim?..
Vakta ki eceli geldi:
- İlahi! Sen bilici padişahsın, ol vakit ki ben günah ederdim amma, taat ehlini severdim. İlahi! Onlara olan sevgimi günahlarıma kefaret eyle ve bana rahmet kıl dedi. Çün dünyadan gitti, bir kişi onu düşünde gördü ve sordu:
- Allah sana ne kıldı? Cevaben:
- Rabbim bana rahmet kıldı ve günahlarımmı yüzüme vurmadı, dedi.

bilgi@tezkiretulevliya.net