Hazreti şeyh Ebu Süleymanı Darani (Kuddise sırruhu)

Şeyh Ebu Süleyman-ı Darani kaddesallahu sırrahul azizi yegane-i vakik idi. Ana 'reyhanul kulüb' derlerdi. Riyazet, kanaat, açlık içinde meşhur idi. Daran köyünden idi.

Süleyman Darani der:
Bir gece düşümde gördüm. Bir huri geldi. "Neye yatıyorsun. Meğer ben sana gerekmez mi olayım? Beşyüz yıldır cennet içinde beni senin için bezerler, sen uyursun" dedi. Uyandım ağladım. Abdest aldım Gece sabaha kadar namaz kıldım. Güneş doğunca yine bana uyku geldi. Düşümde gene ol huri geldi. Evvelkinden daha güzel olmuş, yüzünün nuru artmış. Sordum ki: "cemalinin nuru artmış, nedendir? " Huri: "Çok ağladın, gözünün yaşını alıp benim yüzüme sürdüler. Bu güzelliğim ondandır." dedi."

Ebu Süleyman der:
Adetim; ekmeği tuz ile yerdim Birgün gördüm ki tuz içinde bir günci varmış, bilememişim. Bir yıl yaptığım taatin zevkini bulamadım.
"Ey aziz! Sen nefsinin bunca arzularını verirsin, dileklerini tutarsın. Acaba halin n'ola?"

Süleyman Darani der:
Her nesnenin pası vardır. Gönlün pası da çok yemektir. Her kim çok yemek yerse ona altı bela gelir: bir, kıldığı namazın tadını bulamaz, iki, unutkan olur nesne ezberleyemez, üç, kendisi tok olduğundan şefkati az olur. Dört, taat yapmaya tembellik getirir, beş, şehveti galip olur. Altı, Müslümanlar mescide varınca o helaya varır.

Çok yemek şehveti aç eder, durmaz nesneler ister. Aç olursa nesne isteyemez. Açlık ahret kapısını açar, tokluk dünya kapısını. Çok yemek aklı giderir, akıl gidince hacet bitmez. Açlık nefsi kahr, bağrı yufka eder. Gönlü nurlandırır. Tokluk ise gönlü karartır. Herkim Allah'ı bilirse dünyadan fariğ, kulluğa meşgul olur. Her kim geçmiş günahlarını anıp ağlar, sıdk ile şehvetten elini çekerse Hak Teala hazretleri onun gönlünden şehvet vesvesini giderir.
Arifin gönlü açılınca, gaflet gözü yumulur. Mümin odur ki zikir onun gıdası ve rahatı ve üns'ü olur. Herkim dünyayı terk eyledi gönlü münevver oldu.

Hak Teala buyurdu: "Ey benim kullarım! Siz dünyada benden utanırsınız, ben de ahrette sizden utanır, ayıbınızı yüzünüze vurmam ve günahlarınızı mahv eylerim."

Nakildir ki: Süleymani Darani dünyadan göçtü. Büyük bir zat onu rüyasında görüp sordu:
"Rabbin sana ne kıldı?"
"Rahmet eyledi velakin halk içinde olan şöhretimden dolayı hitab eyledi."
Zira zamanında parmakla gösterilirdi. Rahmetullahi aleyh.

bilgi@tezkiretulevliya.net