Hazreti şeyh Harisi Muhasibi (Kuddise sırruhu)

Şeyh Hazreti Harisi Muhasibi kaddesallahu sırrahu aziz, ol zamanın şeyh'ul-meşayihi olmuştu. Feraseti vezirlikte binazir idi. Şeyh Abdullah-ı hafif der:
- Ululardan beş kişiye iktida ettik. Onlar da: Haris-i Muhasibi, Davud-i Tai, Cüneyd-i Bağdadi, İbn-i Ata ve Osman-ı Mekki kaddesallahu esrarahümlerdir.

Haris'e anasından otuz bin altın kalmıştı. Babası sünni olmayıp kaderi mezhebindendi. Bu malı beytül-mala verin, sultanın olsun dedi.
Resulullah s.a.v. buyuruyor ki: "kaderi mezhebinden olanlar bu ümmetin mecusileridir"
Haris: Allah'a layık kişilerin oniki hasleti saklaması lazımdır:
1- Ne yalan, ne gerçek yere and içmemek.
2- Yalandan sakınmak.
3- Va'dinden hulh etmemek.
4- Mahluka lanet okumamak.
5- Hiç kimseye beddua kılmamak.
6- Zulüm görse tahammül etmek.
7- Haramlardan sakınmak.
8- Kendisini, hiç kimseden ulu görmemek.
9- Hiç kimsenin hatırını kırmamak.
10- Müridi incitmemek.
11- Kaza gelirse sabır ve şükretmek.
12- Allahın farizalarını yerine getirmek.

Ve der ki: Her kim cennet ehli olmayı dilerse salih dervişlerle sohbette bulunsun.
Ve derdi: Ölürsen Allah için öl, O'nun için ölmezsen hiç ölme. Bu ise anlayana ne güzel nasihattir.
Sadık odur ki, halk ona rağbet etmedi diye hiç kaygı çekmez. Sıdk hak kılıcıdır.
Dünyadan gittiğinde bir akçası bulunmadı. Böyle tecrid üzere gitti.

bilgi@tezkiretulevliya.net