Münacat

İlaha padişaha, perverdigara, izzin ve celalin hakkiyçün Enbiya ve mürselin ve evliyai salihin, ve ulemayı rasihin, radıyallahu anhum ve ecmain ervahı şerifeleri hürmeti için ben zayıf ve günahlu kulunu dahi bu kavimden nasipsiz kılmağıl, ve ol has nasrından kim bunlara ruzi kıldın beni dahi mahrum kılmağıl ve bu kitabı günahlarımıza kefaret eylegil ve son nefeste imanımızı şeytan mekrinden sen beklegil, amin ya rabbel alemin.

Şimdiden sonra Hak Taalaya inaniyetle evliya zikrine ağaz edelim, biavnillahi teala, ve Hasüne tevfiki.

bilgi@tezkiretulevliya.net