Hazreti Şeyh Hamdun-ı Kassar (kuddise sırruhu)

Hz Şeyh Hamdun-ı Kassar kaddesallahu sırrahul aziz, süfyan-ı sevri mezhebini tutar ve Ebu türab-ı Nahşebi'nin müridi idi. Kendisi melametliği ihtiyar ederdi. Nişabur içinde dururdu.

Onun sözlerinden:
"Her kim tahkik ehli olsa, kendi halinden haber vermez ve hiç kimsenin sırrını faş eylemez. Kendi sırrının faş olunmadığını isteyen, başkasının sırrını faş eylemesin.

Her kim kendisini yekrek göre, o kişi firavndan artık ola.

Sarhoşu görünce melamet eyleme, umulur ki sen de bir gün ona mübtela olasın.

Eğer derviş kendi halinde tekebbürlük ederse, onun kibri bayların kibrinden fazla olur.

Cümle hastalıkları ve dinin afeti çok yemektendir.
Her kim ki dünya talebiyle meşgul ola, ahreti hor ola. Her kim dünyayı hor tutarsa, dünya halkı onun gözünde ulu gözükmeye.

Tevekkül odur ki bir pulun olmadığı halde, bin dirhem borcunun ödenmesi için Hak'tan ümidini kesmeyesin; tevekkül-i Hak'ka yüz tutmak, mahluktan ümidini kesmektir.

Her kim ki musibete katlanamazsa, Allah ile savaş eylemiş olur.

Halet-i nez'inde idi. "Benim issime avretler gelmesin ve sencimi (Tezkiye) de kadınlar yanında eylemeye" diye vasiyet eyledi.

bilgi@tezkiretulevliya.net