Hazreti şeyh Ebu Turab Nahşebi (Kuddise sırruhu)

Şeyh Ebu Turab-ı Nahşebi kaddesallahu ruhahul aziz velayet badiyesinin seyyahı, fakr deryasının mellahı idi. Horasan toprağında meşayıhın ulularındandı. . Her zaman müridlerine bir yavuz iş görse, müridine bir şey demez, kendisi tevbe ve istiğfar eder, derdi ki: "O biçare bu belaya benim yüzümden düştü. Derhal Hak Teala o müride salah verir, mürid pişman olur tevbe ve salah ederdi.

Hazreti şeyhin söylediği nakledilmiştir. "Birgün hicaz beriyyesinde yalnız giderdim. Bir kara yüzlü adam gördüm ki minareden uzun idi. Gönlüm ondan ürktü.
"Dev misin, perimisin?" diye sordum. O da bana:
"Sen Müslüman mısın kafir misin? Eğer Müslüman isen Allah'dan gayriden korkma" dedi ve kayboldu.

Onun ölümü Basra ovasında oldu. Öldüğü vakit yanında kimse yok idi. Birkaç yıldan sonra gördüler ki Ebu Turab, şöyle, yüzünü kıbleye döndürmüş, asasına dayanıp can vermiş, bir elinde bardağı olduğu halde durur.. Canavarlar hiç dokunmamışlar.. Buldukları mahalle defnettiler. Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki:
Velilerin teni çürümez, canavarlar ondan kaçarlar, onlar ölmez, bir evden diğer eve göçerler.

bilgi@tezkiretulevliya.net